STAND VAN ZAKEN

Op 20 juni heeft de gemeenteraad van Leiden de Nota van Uitgangspunten van LEAD vastgesteld. Zij beschrijft de kaders waarbinnen het planinitiatief LEAD kan worden uitgewerkt.

 

Belangstellenden worden de komende periode op de hoogte gehouden van de voortgang van het project door middel van onze nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan op deze website onder het tabblad MELD JE AAN. In een later stadium worden woningzoekenden geïnformeerd over de verschillende woningtypen, de mogelijkheden binnen LEAD en het uiteindelijke verkoopproces!

 

 
B&TB_POWERHOUSE_LEIDEN_BLUE_SUNDAY_FINAL
Steps
Grid

VERVOLGPROCES

Begin 2020 zal in een derde informatiebijeenkomst het uitgewerkte ontwerp worden gepresenteerd. We laten er zien hoe het planinitiatief LEAD voldoet aan de Nota van Uitgangspunten. Ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst gaan we met omwonenden, belanghebbenden en de plangroep nader in op zaken als gebouwontwerp, verkeer en openbare ruimte.

 
 

COMMUNICATIE BIJ SLOOP EN BOUW

RED Company stelt voor het contact met de omgeving over de sloop en de bouw een omgevingsmanager aan. De omgevingsmanager is de schakel tussen het bouwproject en de omgeving. Voor de omgevingscommunicatie worden verschillende middelen ingezet, van klankbordgroepen, digitale nieuwsbrieven tot socials als Instagram en Facebook.

 

PLANNING