DENK MEE

Door goed naar elkaar te luisteren en respect te tonen voor ieders belang, zijn we in

staat om samen het plan te maken dat de locatie verandert in een inspirerende plek en

tegelijkertijd een icoon toevoegt aan de stad Leiden. Op 11 september presenteerden

we het initiatief voor LEAD. Daarna werken de architecten van Powerhouse en de

ontwikkelaars van RED Company het initiatief in samenspraak met een plangroep van

stakeholders aan het verder aan het ontwerp.

De resultaten uit deze samenwerking worden breed gedeeld ineen tweede 

publieksbijeenkomst op 18 oktober. 

De uitkomsten worden opgenomen in een nota van uitgangspunten die ter besluitvorming wordt aangeboden aan het stadsbestuur.

 

OMGEVINGSPLAN

Op grond van het Voorlopig Ontwerp wordt een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het concept wordt besproken met de omgeving en andere stakeholders tijdens een derde publieke informatiebijeenkomst. Het concept wordt indien nodig aangepast in overleg met de plangroep van stakeholders, inwoners en toekomstige gebruikers en ingediend bij de gemeente. Mogelijk vindt nog een extra bijeenkomst plaats over het aangepaste concept-omgevingsplan. 

 
 

COMMUNICATIE BIJ SLOOP EN BOUW

RED Company stelt voor het contact met de omgeving over de sloop en de bouw een omgevingsmanager aan. De omgevingsmanager is de schakel tussen het bouwproject en de omgeving. Voor de omgevingscomminucatie worden verschillende middelen ingezet, van klankbordgroepen, digitale nieuwsbrieven tot socials als Instagram en Facebook. 

 

PLANNING